Thursday, 09 April, 2020

Category: Kiến Thức Winsfund


Trong mọi kênh đầu tư đều có rủi ro, quan trọng là bạn có chơi được với thằng leader nó có tâm hay không mà thôi. Có tâm hay không có tâm thì nó cũng không có đền tiền cho bạn đâu. Nhưng với thằng leader có tâm thì nó sẽ nói cho bạn biết những rủi ro và khuyên Read more…


Đa số các dự án Scam lừa đảo thì gần như 100% sẽ không có hệ sinh thái, nếu có thì hệ sinh thái đó được vẽ ra cho vui và nếu có kiến thức bạn sẽ hiểu được cái hệ sinh thái đó nó không thể đẻ ra nhiều tiền để trả lãi cao như vậy cho bạn được. Read more…


Đây là một bài viết mà tôi khuyên các bạn nên đọc kỹ, đa số các dự án lừa đảo đều đánh vào lòng tham của các bạn và đó là lý do rất nhiều người mất tiền. Chính vì vậy tôi mong muốn các bạn phải đọc kỹ bài viết này để tránh mất tiền vì tham. – Khi Read more…

Call Now ButtonCall me now